Training Voor De Ondernemingsraad

Gepubliceerd dec. 07, 21
6 min read

Ondernemingsraad - Medewerker - Online Trainingen

Dat deel wordt in samenspraak met de OR opgesteld en is afhankelijk van de samenstelling van OR en kennis en ervaring die al aanwezig is. De OR cursus onderwerpen voor dat deel worden wel afgestemd en ingepast in het meerjarige opleiding en ontwikkelplan. Team onderwerpen, Vooral die OR cursus onderwerpen die gericht zijn op het ontwikkelen van het team, teambuilding, onderlinge samenwerking en versterken van de onderlinge band.

Na een teamwisseling kan het nodig zijn daar weer opnieuw aan te werken. Dus ook bij tussentijdse verkiezingen. Jullie kracht en invloed wordt voor een groot deel bepaald door de wijze van optreden en het zelfvertrouwen wat jullie hebben en uitstralen. Werken aan het zelfvertrouwen van als OR als geheel en de individuele leden hoort daarom ook in een dergelijk plan.

Ondernemingsraad Trainingen & Cursusssen

Voordelen van deze werkwijze: Deze werkwijze geeft jullie gemakkelijker een kennis opbouw voor de groep Aandacht voor individuele leden waarmee je over een langere termijn kennis en vaardigheden opbouwt, Aandacht van jullie korte en lange termijn doelen en het ontwikkelen van een visie op leren en de medezeggenschap. Nadelen van deze werkwijze: Bij tussentijdse wisselingen moet je soms je plan aanpassen.

Or Cursus Financiën - Or En Financieel BeleidOr-cursus Financiën Voor De Or

Continu-leren, een combinatie van live en online trainingen en regelmatige begeleiding in een jaarprogramma. Continu leren is ondergebracht in een (meerjarig) jaarprogramma waarbij de OR live trainingen heeft en daar tussendoor begeleiding krijgt middels regelmatige ondersteuning live, live online en online. Live is gewoon aanwezig zijn bij vergaderingen, live online is door middel van Web-ex, Zoom of Teams de OR of een deel van de OR begeleiden en online is middels e-learning kennis bijhouden op een gestructureerde manier.

Financiële Commissie: Stel De Juiste Financiële Vragen

Voor het continu-leren plan wordt een meerjarig-opleidingsplan gemaakt, zoals beschreven onder punt 3, het meerjarig opleidingsplan waarbij tussen de Live momenten (tweedaagse/drie daagse/eendaagse) een vorm van begeleiding wordt georganiseerd. Afhankelijk van de te maken ontwikkeling kan dit zijn dat er middels live/live-online of online trainingen. Dit wordt per onderwerp/leerdoel vastgesteld.

Het doel van de inzet van deze middelen is blijvende aandacht voor de ontwikkeling van zowel kennis, vaardigheden als persoonlijke-ontwikkeling in zowel cursus- als adviesonderwerpen. Het jaarprogramma bevat niet alleen de cursus/ontwikkelingskant maar ook de ondersteuning bij advies of instemmingsonderwerpen. Dit maakt onderdeel uit van het pakket. Deze ondersteuning is voor veel OR-leden zeer leerzaam.

Welke Rechten Heeft Een Ondernemingsraad Or?

Het platform is er volledig op ingericht om middels interactie en zelfstandige acties verder te komen. Je wordt vanzelf op de hoogte gehouden van berichten en reacties als je dat aangezet hebt. Naast de online leren doelen is er ook de mogelijkheid om met andere OR-en in contact te treden om zodoende te komen tot een interactie en leren van elkaar.

Gedoseerd en langdurige leereffecten Geen budgetaanvraag nodig voor begeleiding en ondersteuning ten tijde van advies- en of instemmingstrajecten Nadelen van deze werkwijze: Bij tussentijdse wisselingen moet je soms je plan aanpassen. Soms lastiger om kennisniveau te behouden door terugval, maar minder online live bijstand Ontwikkeling gaat continu door. Trainer begeleider is veelvuldig aanwezig Wil je meer weten over een van de manieren om jezelf te ontwikkelen of wat een jaarprogramma voor jouw OR kan inhouden neem dan contact op en dan spreken we elkaar, live of live-online middels video-bellen of vergaderen.

Training Gevorderde Or - Organisatieadvies

De WOR training wordt gegeven door een zeer ervaren OR trainer, de trainer heeft meer dan 15 jaar ervaring als lid van een Ondernemingsraad, centrale Ondernemingsraad en Europese Ondernemingsraad - training. Verder meer dan 10 jaar ervaring met het trainen en begeleiden van Ondernemingsraden in diverse branches. Hij kent de theorie en de praktijk.

Liever telefonisch? Wij zijn goed bereikbaar via 065 58 70 130 Overzicht trainingen Wilt u inzicht in ons gehele trainingsaanbod of overzicht van al onze trainingen voor de ondernemingsraad .

Financiële Training Ondernemersraad

Essentieel is daarom is een goede verstandhouding tussen de OR en de directie/HR-manager en een constructieve samenwerking met onder andere de preventiemedewerker, de bedrijfsarts en de vertrouwenspersoon. De OR heeft een breed werkgebied en een ruime wettelijke bevoegdheden. Hij richt zich op zijn rol, de belangen van medewerkers én de continuïteit van de organisatie.

Financiële Cijfers BegrijpenVerdieping Wet En Or-regelgeving - Opleidingen

INFÁCY, mensen in beweging Wil jij graag meer informatie hebben over INFÁCY? Of heb je gewoon wat vragen? Neem dan contact op via 020 – 690 02 07 of ga door naar contact.

Training En Cursus Ondernemingsraad - Partner

Uitdagende OR-cursussen en OR-trainingen Uitdagende OR-cursussen en OR-trainingen. Wij geloven in medezeggenschap die fris en uitdagend is. Aantrekkelijk voor collega’s, doordat bijvoorbeeld tijdelijk meedenken in projecten mogelijk is. Aantrekkelijk voor bestuurders, omdat zelfbewust gelijkwaardig optreden hen uitdaagt en besluiten beter maakt. Meer lezen over hoe we tegen medezeggenschap aankijken? Download onze .

Onze trainingen bieden wij ook online. Kijk hier naar voorbeelden voor maatwerk. Ook onze trainingen bieden we (bijna allemaal) ook online aan. Onze visie op medezeggenschap Organisaties veranderen. Vertrouwen, online werken, duurzaamheid en flexibiliteit zijn nieuwe thema’s. Thema’s die vragen om een andere mindset, een andere manier van werken. Dit geldt voor bestuurders maar ook voor de OR.

Financiële Cijfers Begrijpen

Loof begeleidt ondernemingsraden op dit pad. ondernemingsraad. Wij gaan voor aantrekkelijke medezeggenschap. Ondernemingsraden waar je bij wilt horen. Teams die met uitdagende projecten hun organisatie prikkelen en verbeteren. Die zelfstandig en slim doelen bereiken. Cursus Financieel inzicht in de OR - Opleidingen. Aantrekkelijk? Maak vrijblijvend kennis en neem de stap naar een geweldige OR. we komen graag met je in contact Benieuwd wat Loof voor jullie OR kan betekenen? Plan nu een gratis afspraak in met een van de Loof trainers.

Na een gesprek met (een deel van) de OR maken we een vrijblijvend aanbod voor een maatwerk training voor jullie OR - Financiële informatie en de ondernemingsraad.

Training Or En Financiën In 2 Dagen

Het Dagelijks Bestuur neemt een belangrijke plaats in binnen elke ondernemingsraad (overleg). Functioneert het Dagelijks Bestuur goed, dan werkt het OR team ook doelgerichter en worden de kwaliteiten van de individuele OR leden goed benut. Als het Dagelijks Bestuur weet hoe hij zijn taken goed kan invullen, dan helpt dat de totale ondernemingsraad om de medezeggenschap succesvol uit te voeren en betere resultaten te behalen.

Ondernemingsraad - Medewerker - Online TrainingenTraining En Cursus Ondernemingsraad - Partner

September 2015 - december 2015 De gemeenteraden van de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel hebben in november 2015 het officiële besluit genomen om een gedeeltelijke ambtelijke samenwerking aan te gaan in Duo+, een shared service organisatie - overleg. In de periode voorafgaand aan dit besluit hebben de ondernemingsraden van deze drie gemeenten, onder begeleiding van Haagse Beek, met elkaar van gedachten gewisseld en de gevolgen voor de medezeggenschap besproken.

Wat Zijn De Taken Van De Ondernemingsraad?

Met de OR is tijdens een sessie specifiek ingegaan op de meerwaarde van samenwerking met andere gemeenten, de samenwerkingsvormen die hiervoor geschikt zouden zijn en de manier waarop uitbesteding zou kunnen plaatsvinden. In een volgende sessie is gesproken over hoe medewerkers actiever betrokken kunnen worden bij de medezeggenschap en de doelstellingen van de OR.

Ons is gevraagd om de effecten van een dergelijke maatregel uiteen te zetten en in te gaan op de vraag of deze structuurwijziging op termijn bijdraagt aan het doel om meer met teamsturing te werken. Rapportcijfer deelnemersevaluatie trainingen: 8,3 December 2010 - juni 2016 Bestuurder en ondernemingsraad waren in een conflictsituatie terecht gekomen toen wij startten met onze begeleiding.

Or & Financiën - Rendement Congressen & OpleidingenWij begeleidden periodiek bijeenkomsten om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en aandacht te besteden aan de onderlinge samenwerking. Er is gekozen voor een vernieuwende werkwijze waarbij de bestuurder de OR zeer vroegtijdig betrekt en daarmee een belangrijke rol geeft aan de OR zonder deze medeverantwoordelijk te maken voor het beleid.

Navigation

Home

Latest Posts

Wat Doet Een Omgevingsmanager Nou Eigenlijk?

Published May 22, 22
6 min read

Omgevingscommunicatie

Published May 20, 22
6 min read

Cursus De Wet Op De Ondernemingsraden (Wor)

Published May 14, 22
6 min read